Kiến thức y khoa

7 Yếu Tố Tăng Nguy Cơ Bệnh Tim

29/02/2016

Bạn không thể thay đổi các yếu tố nguy cơ như tuổi tác, chủng tộc, giới tính, di truyền, nhưng bạn có thể thay đổi 7 yếu tố sau để giảm nguy cơ bệnh tim...