Thông báo

Thông báo v/v nhận thẻ bảo hiểm y tế sinh viên Khóa 45

14/10/2019

Trạm Y tế đề nghị ban cán sự các lớp Khóa 45 đến nhận thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - thẻ có giá trị sử dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 và thẻ bảo hiểm tai nạn (BHTN) - thẻ có giá trị sử dụng 15 tháng.

Thời gian nhận thẻ: từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Trạm y tế cơ sở A, phòng A.004, trong giờ làm việc. (Sáng từ 7g30 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 16g30).

Khi đến nhận, mang theo 02 bản danh sách lớp, đối chiếu số thẻ nhận được so với danh sách gốc và nộp lại cho Trạm Y tế 01 bản.

Sinh viên chưa có thẻ BHYT, ban cán sự lớp nhắc nhở các bạn kê khai thông tin: Số thẻ BHYT cũ hoặc Phụ lục thành viên hộ gia đình theo hướng dẫn ( tại Phòng A.004) để BHXH TP HCM in thẻ mới.

Trân trọng.

Tải file thông báo