Thông báo

Thông báo về việc rà soát, xác minh dữ liệu sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

18/07/2019

Căn cứ công văn số 1302/BHXH-QLT, ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mục tiêu mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH.
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên (SV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Trạm Y tế đề nghị 325 SV trong Danh sách đề nghị xác minh mã số BHXH do BHXH TP. HCM cung cấp (đính kèm theo thông báo này) đến Trạm Y tế cơ sở A trong giờ làm việc để kê khai thông tin còn thiếu vào Mẫu TK1-TS, ký tên xác nhận mã số BHXH đang sử dụng và Phụ lục thành viên hộ gia đình để nộp về cơ quan BHXH. 
Lý do cần xác minh: Những SV này có nhiều hơn 01 (một) mã số BHXH.
Từ ngày ra thông báo đến ngày 15 tháng 8 năm 2019, SV có tên trong danh sách trực tiếp đến Phòng A.004 – Trạm Y tế để được hướng dẫn kê khai xác nhận thông tin mã số BHXH và Phụ lục thành viên hộ gia đình. 
Sau thời gian nêu trên, những SV không đến xác nhận thì cơ quan BHXH sẽ tự động gộp về một mã số BHXH duy nhất. Mọi quyền lợi phát sinh của SV bị ảnh hưởng vì không thực hiện xác minh do SV chịu trách nhiệm.
Trạm Y tế đề nghị SV có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
Tải file danh sách sinh viên
Tải file công văn