Giới thiệu

-    Trạm Y tế Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức và sinh viên của trường.

-     Nhiệm vụ của Trạm Y tế:

1.      Sơ cấp cứu ban đầu: Xử trí cấp cứu, chuyển lên tuyến trên những trường hợp cấp thiết.

2.      Khám bệnh, cấp thuốc điều trị các bệnh thông thường và tư vấn sức khỏe cho CBVC và sinh viên.

3.      Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBVC. Tư vấn, quản lý hồ sơ khám.

4.      Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh:

  • Tổ chức diệt chuột, phun thuốc diệt côn trùng toàn bộ các cơ sở của trường.
  • Diệt rệp tại 02 ký túc xá sinh viên.

5.      Tuyên truyền, vận động sinh viên mua Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tai nạn.

Lập danh sách mua, cấp phát thẻ và sửa thẻ cho sinh viên toàn trường.

6.      Phối hợp về công tác y tế trong các hội thao của CBVC và sinh viên.

7.      Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học, xây dựng môi trường học, ký túc xá an toàn, lành mạnh.

8.      Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.