PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ

STT Họ tên Nhiệm vụ được phân công
1

Giang Thị Bích Thảo

Bác sỹ Chuyên khoa cấp I

Trưởng Trạm Y tế

(38 296571)

0917239019

* giangthao@ueh.edu.vn

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

§ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

-   Xử trí các trường hợp cấp cứu, khám bệnh cho Cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên (SV), cấp thuốc điều trị.

-   Tư vấn sức khỏe cho CBVC và SV.

-   Công tác khám sức khỏe ( KSK) định kỳ hàng năm cho GV- CBVC.

 -    Tư vấn hướng xử trí và điều trị cho CBVC có kết quả   KSK bất  thường sau khi xem toàn bộ kết quả KSK.

-   Công tác BHYT và BHTN của SV.

-   Công tác phòng chống dịch bệnh.

-   Công tác giám định sức khỏe cho CBVC.

-   Công tác BHYT và BHTN cho CBVC.

-   Công tác y tế trong việc mua thuốc, trang thiết bị y tế.

-   Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.

-   Lập dự toán và thanh, quyết toán trong năm.

    -   Công tác kiểm tra y tế tại các cơ sở giảng dạy học tập đầu mỗi học kỳ.
2

Bùi Thị Len

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

0989719970

* builen85@ueh.edu.vn

Làm việc tại cơ sở A:

    Phụ trách các công việc:

-    Xử trí các trường hợp cấp cứu , cấp phát thuốc điều trị các bệnh thông thường.

-    Công tác khám sức khỏe (KSK) định kỳ hàng năm cho CBVC.

-    Công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) của SV.

-    Công tác quản lý phiếu KSK của SV (khóa mới) sau khi xem phiếu KSK và phân loại.

-    Công tác phòng chống dịch bệnh.

-    Công tác KSK đối với SV làm nghĩa vụ quân sự.

-    Công tác văn thư, lưu trữ.

    -    Quản lý, cập nhật dữ liệu thuốc hàng tháng (cơ sở A).
3

Lê Thị Kim Chi

Y sỹ nha khoa trẻ em

Nhân viên

0937168862

* lekimchi@ueh.edu.vn

Làm việc tại: -  KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh (thứ 2-3-4-6).

                      -  Cơ sở Quận 8 (thứ 5)

    Phụ trách các công việc:

-    Xử trí các trường hợp cấp cứu, cấp phát thuốc điều trị các bệnh thông thường.

-    Công tác khám sức khỏe định kỳ (KSK) định kỳ hàng năm cho CBVC.

-    Công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm Tai nạn (BHTN) của SV.

-    Công tác phòng chống dịch bệnh.

-   Công tác y tế đối với SV học giáo dục quốc phòng.

-   Công tác y tế đối với hội thao của SV và CBVC.

-   Công tác kiểm tra y tế tại các cơ sở giảng dạy học tập đầu mỗi học kỳ.

-    Quản lý, cập nhật dữ liệu thuốc hàng tháng (KTX 43-45 NCT, cơ sở Q8).

4

Nguyễn Thị Thanh Bình

Y sỹ đa khoa

Nhân Viên

01693476788

* thanhbinh@ueh.edu.vn

Làm việc tại: - KTX 135 Trần Hưng Đạo (thứ 2-4-5-6).     

                      - Cơ sở Quận 8 (thứ 3)

    Phụ trách các công việc:

-    Xử trí các trường hợp cấp cứu, cấp phát thuốc điều trị các bệnh thông thường.

-    Công tác khám sức khỏe (KSK) định kỳ hàng năm cho CBVC.

-    Công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo biểm Tai nạn (BHTN) của SV.

-    Công tác phòng chống dịch bệnh.

-   Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

-    Công tác KSK đối với SV làm nghĩa vụ quân sự.

-   Công tác y tế trong trực ngoài giờ (cơ sở B).

    -   Quản lý, cập nhật dữ liệu thuốc hàng tháng (KTX 135 THĐ).