Thông báo

THÔNG BÁO về việc mua bảo hiểm y tế , bảo hiểm tai nạn năm 2024 cho sinh viên

15/01/2024

Tải file pdf

Danh sách sinh viên tham gia BHYT và BHTN năm 2024: https://hotro.ueh.edu.vn/bai-viet/thong-tin-cap-the-bao-hiem-y-te-tai-nan-100